Nội dung mới nhất bởi nobesato

  1. nobesato

    Phương pháp dạy học theo dự án ( Project based )

    1. Tham khảo lý thuyết Vùng Phát Triển Gần trong học thuyết TLH Văn hoá - Xã hội của Vygotsky 2. Tham khảo PP Project Based trong Reggio Emillia Các hoạt động theo chủ đề được xuất phát từ chính thực tiễn học tập/vui chơi, phát hiện bởi chủ thể học tập là trẻ hoặc thông quan việc gợi ý/thảo...
Top