101 TỪ VỰNG CHỦ ĐỀ THỜI TIẾT

athenas2

New member
#1
Tiếng Anh Giao tiếp luôn là một vấn đề khó khăn cho mỗi người học, nhưng nếu bạn học được nhiều từ vựng thì sẽ rất dễ dàng trong việc học giao tiếp. Anh ngữ Athena xin gửi bạn 101 từ vựng về chủ đề thời tiết.Một kết cả thăm dò của Anh cho thấy người Anh dùng 49 tiếng đồng hồ mỗi năm để nói chuyện về thời tiết.
proxy.php?image=https%3A%2F%2Fathenacenter.vn%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F08%2F1-3.png&hash=619e471ccaa44b0ae8814e659d63182c


Do đó, rất nhiều người Anh sẽ bắt đầu câu chuyện với người lạ mặt gặp ở nơi công cộng bằng đề tài thời tiết, sau đó mới tới các đề tài quan trọng và thu hút khác như Công ăn việc làm, Các chương trình trên TV, thể thao… Vì vậy, nếu bạn nào quan tâm đến Tiếng Anh Giao Tiếp thì không thể bỏ lỡ chủ đề hấp dẫn này, hãy cùng Anh ngữ Athena tìm hiểu từ vựng tiếng Anh về thời tiết này nhé!

proxy.php?image=https%3A%2F%2Fathenacenter.vn%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F08%2F2-3.png&hash=d4d34a37f7fe71f1cda09e7e5dfe9e76
proxy.php?image=https%3A%2F%2Fathenacenter.vn%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F08%2F3-3.png&hash=99edd79c8e66153d22008a498656af5b
proxy.php?image=https%3A%2F%2Fathenacenter.vn%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F08%2F4-3.png&hash=c84fdb3008a8cd426df3316e10dee49b

proxy.php?image=https%3A%2F%2Fathenacenter.vn%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F08%2F5-2.png&hash=952e9dd00dcd5b36eb90f35041da0a0c
proxy.php?image=https%3A%2F%2Fathenacenter.vn%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F08%2F7.png&hash=0516d96e9a3f7dc10192248b45d39cb3
proxy.php?image=https%3A%2F%2Fathenacenter.vn%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F08%2F6-1.png&hash=69ae56bf2a280515754edfdf0ae026da


Anh Ngữ ATHENA – DARE TO CHANGE
 
Top