Phần mềm quản lý thi công thầu xây dựng

mekongsoft

New member
#1
Phần mềm quản lý thi công công trình xây dựng Mekong Soft cung cấp đầy đủ những tính năng cần thiết cho nhà quản lý dự án xây dựng:- Xác lập thời gian thi công từng hạng mục so sánh dữ liệu về dự toán đã lập.

- Lập tiến độ thi công từng hạng mục, xuất bảng nhu cầu nhân lực, vật tư, máy thi công… cho các hạng mục xây dựng.- Quản lý kho vật tư: nhập xuất, chuyển vật tư, quản lý tồn kho từng công trình.

- Quản lý hồ sơ công trình, bố trí nhân công, chấm công.

- Quản lý tài sản: máy thi công, sửa chữa tài sản, khấu hao, điều chuyển tài sản...- Quản lý thầu phụ: giao khoán công việc theo nhiều hình thức, hạng mục, theo dõi tình hình thanh toán khoán, theo dõi công nợ.

- Quản lý tiến độ thi công: lập kế hoạch thi công, thời gian thi công sớm hơn và trễ hơn so dự kiến, nhu cầu vật liệu.

- Hỗ trợ nhập số liệu khối lượng thực hiện thực tế theo hạng mục, giúp theo dõi tiến độ thi công công trình.- Quản lý tài chính: phân loại các khoản thu chi, lập phiếu thu, phiếu chi, sổ quỹ, công nợ, báo cáo lãi lỗ tất cả hoặc 1 công trình…

- Quản lý công nhân, thời gian làm việc, chia ca, lương thưởng…

- Tổng hợp báo cáo cần thiết cho chủ thầu trong suốt quá trình thi công dự án như: Báo cáo khối lượng thực hiện so sánh tình hình sử dụng nguyên vật liệu thực tế, so sánh thời gian dự toán; báo cáo thuyết minh thu chi phân loại các khoản thu chi, giúp cân đối tài chính phục vụ cho công tác quản lý.

Liên hệ ngay với Mekong Soft để được tư vấn triển khai, dùng thử: 0939551190

(Do giới hạn mình chưa chèn link được, các bạn search Mekong soft và tìm link đăng ký dùng thử cho từng lĩnh vực phù hợp nhé)
 
Top