Tìm hiểu về các loại hóa đơn

taiphamduc

New member
#1
Muốn viết các loại hóa đơn chính xác gồm những loại nào thì bạn cần phải nắm vững được những văn bản pháp luật quy định về hóa đơn điện tử. Tại Điều 5, Nghị định 119/2018/NĐ-CP, Chính phủ đã quy định hóa đơn điện tử bao gồm các loại sau:

proxy.php?image=https%3A%2F%2Flh6.googleusercontent.com%2FPDquuIKUzwf4Mpqd18REHY4YjCoL15CyFL62p4BlziIF2pQYPuFjB2hxpysgAlAn5YVQeCRVINAj7SCcPEXR3vlGRFMwHbqEQECunCsrCtrw8r-JrwNaoGT_Ka-ymLqNEnx_31dj&hash=ad03fb6e70ff0ad179f01ab42db462e2
  • Một là hóa đơn giá trị gia tăng.
Đây là loại hóa đơn áp dụng đối với người bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ thực hiện khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ. Hóa đơn GTGT trong trường hợp này bao gồm cả hóa đơn được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế.
  • Hai là hóa đơn bán hàng.
Đây là loại hóa đơn được áp dụng đối với người bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ thực hiện khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp. Hóa đơn bán hàng trong trường hợp này bao gồm cả hóa đơn được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế.
  • Ba là các loại hóa đơn khác.
Các loại khác này bao gồm: Tem điện tử, vé điện tử, thẻ điện tử, phiếu thu điện tử, phiếu xuất kho kiêm vận chuyển điện tử hoặc các chứng từ điện tử có tên gọi khác nhưng có nội dung đúng với quy định pháp luật về hóa đơn điện tử.
Như vậy, để việc sử dụng hóa đơn được đơn giản, dễ dàng hơn thì doanh nghiệp hoàn toàn có thể phân hóa đơn điện tử theo 3 loại trên theo đúng Nghị định của pháp luật.
Nguồn: einvoice.vn
 
Top