TỪ A-Z CÁC MẸO LÀM CÂU ĐIỀU KIỆN ĐƠN GIẢN DỄ HỌC

athenas2

New member
#1
Câu điều kiện là một loại câu thông dụng trong tiếng anh, câu điều kiện không quá khú nhưng cũng rất dễ quên, chúng ta có thể học thuộc công thức và cách sử dụng của chúng khá nhanh nhưng lại nhanh chóng quên sau đó nếu không thường xuyên dùng đến. Anh ngữ Athena sẽ gửi các bạn các mẹo làm câu điều kiện đơn giản dễ học.
proxy.php?image=https%3A%2F%2Fathenacenter.vn%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F10%2FCap.jpg&hash=9870119343c1bad7209aa96e798b3a65


Trước tiên hãy tổng hợp các công thức của câu điều kiện nha!
Tổng Hợp Công Thức
Loại 1 – có thực ở hiện tại
If + S + V(hiện tại đơn), S + will + V
Loại 2 – không có thực ở hiện tại
If + S + V(quá khứ đơn), S + would + V
Loại 3 – Không có thực ở quá khứ
If + S + had + V(p2), S + would have + V(p2)
proxy.php?image=https%3A%2F%2Fathenacenter.vn%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F10%2F2.jpg&hash=dc7f467958ff0377c9ea7bd2e4ec400a
proxy.php?image=https%3A%2F%2Fathenacenter.vn%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F10%2F3.jpg&hash=25c34ae2cde6de2bef7fcfc428c89823

proxy.php?image=https%3A%2F%2Fathenacenter.vn%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F10%2F5.jpg&hash=45e182442b48cce3752fc282e2eebf09
proxy.php?image=https%3A%2F%2Fathenacenter.vn%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F10%2F6.jpg&hash=79fa8c225f9e8561020e754e4add712d
proxy.php?image=https%3A%2F%2Fathenacenter.vn%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F10%2F7.jpg&hash=df639c946a3bb8488052be430dee0034
proxy.php?image=https%3A%2F%2Fathenacenter.vn%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F10%2F8.jpg&hash=119ac4e20f601291d403c5944dc79b6b
proxy.php?image=https%3A%2F%2Fathenacenter.vn%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F10%2F9.jpg&hash=d46ad3955f01592eb08fa8b91ce1efa5

Anh Ngữ ATHENA – DARE TO CHANGE
 
Top